Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez DIETOMIX Edyta Prostak oraz jej strony internetowej znajdującej pod adresem: https://dietomix.pl/  (dalej: „Strona internetowa” lub „Sklep”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DIETOMIX Edyta Prostak, 30-328 Kraków, ul. Praska 34/5, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6792768664, numer REGON 389375744 (dalej: „Administrator” lub „DIETOMIX”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Praska 34/5, 30-328 Kraków.

Środki ochrony danych osobowych

Stosujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o kategoriach osób, których dane osobowe przetwarzamy, celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie ich przetwarzania.

 1. Dane osobowe osób składających zamówienie i rejestrujących konto użytkownika.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz składając zamówienie i rejestrując konto w Sklepie, tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku Subskrypcji także numer karty kredytowej, termin jej ważności oraz numer CVC. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać również numer NIP oraz nazwę i adres wykonywania działalności gospodarczej. . Jeżeli zamówiłeś dietę indywidualną przetwarzamy Twoje dane podawane w kwestionariuszu żywieniowym dotyczące m.in.  twojego trybu życia, nawyków żywieniowych czy alergii lub nietolerancji pokarmowych (dalej „Dane żywieniowe”). Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówionych produktów. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności. możesz również ustawić swój awatar, np. zdjęcie profilowe obejmujące wizerunek.

Cel przetwarzania. Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania zawieranej umowy oraz w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest możliwość wykonania zawieranej umowy, której jesteś stroną, wypełnienie obowiązków prawnych, które na nas ciążą, w tym wystawienie faktury, uwzględnienie transakcji w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przetwarzania danych w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych żywieniowych jest udzielona przez Ciebie zgoda przy wypełnieniu kwestionariusza żywieniowego.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika, , a Dane żywieniowe w okresie 1 tygodnia od momentu zrealizowania zamówienia, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda, na podstawie której są one przetwarzane. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z naszej bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania Sklepu ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony interes.

 1. Dane osobowe osób składających reklamacje Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Cel przetwarzania. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest możliwość realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a w zakresie przetwarzania danych w celach archiwalnych nasz prawnie uzasadniony interes.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 1. Dane osobowe innych osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli kontaktujesz się z nami (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)  w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem ani pracownikiem/ współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta lub jeżeli to my (telefonicznie oraz mailowo) kontaktujemy się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

Cel przetwarzania. Przekazanie odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.

Cel przetwarzania. Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Dane osobowe osób zapisujących się do newslettera

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli  zapisałeś się na nasz newstetter. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanym celu.

Cel przetwarzania. Wysyłanie Ci newslettera, na który zapisałeś się na naszej Stronie internetowej.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat naturalnych, prostych i szybkich przepisów na Thermomix oraz na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania newslettera).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera.

 1. Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Administratora

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli uczestniczysz w wydarzeniach przez nas organizowanych (np. konferencja, warsztaty lub webinar). W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

Cel przetwarzania Zarejestrowanie Cię do udziału w wydarzeniu oraz umożliwienie Ci udziału w wydarzeniu, w tym przesyłanie informacji dotyczących programu wydarzenia itd.

Podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

 1. Dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetową

W związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej, zbieramy informacje o Twojej aktywności w serwisie.


Cel przetwarzania
Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej. Twoje dane osobowe (adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez nas w celach analitycznych i statystycznych. Ponadto celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze strony internetowej (rozpoznanie urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb).

Podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, zostały one udostępnione przy wejściu na Stronę internetową.

Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.


Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy, np. firma świadcząca usługi księgowe, usługi IT, dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newslettera, podmiot za pośrednictwem którego dokonywane są płatności w Sklepie. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google Ireland Limited : https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-pl/privacy

Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady.

W ramach prowadzonej przez nas działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

 1. a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 3. c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,
 4. d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 5. e) Vimeo, Inc. – https://vimeo.com/features/video-privacy,
 6. f) Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względu na Twoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celu. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas  przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych.
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych jeśli dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których poinformowaliśmy, kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nami zawartej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Praska 34/5, 30-328 Kraków.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies

Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Podczas przeglądania Strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.
 • Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej Stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości Strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze Strony.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Nasza Strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • woocommerce_cart_hash, pomaga zarządzać elementami znajdującymi się w koszyku.
 • woocommerce_items_in_cart – służy do zliczania odrzuconych sesji
 • wp_woocommerce_session – zawiera unikalny kod dla każdego Klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka w bazie danych dla każdego Klienta.
 • woocommerce_recently_viewed – wspomaga działanie sekcji „ostatnio przeglądane” produkty
 • store_notice[notice id] -pozwala klientom odrzucić powiadomienia o sklepie (checkbox „zrozumiałem, nie pokazuj więcej”).
 • woocommerce_snooze_suggestions[suggestion] – umożliwia użytkownikom pulpitu nawigacyjnego odrzucanie sugestii z Marketplace, jeśli jest włączona. woocommerce_dismissed_suggestions[context] – Liczba odrzuconych sugestii, jeśli jest włączona. tk_ai – służy do śledzenia ruchu w panelu administracyjnym sklepu.

Nasza Strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak:

 • Google Analytics – narzędzie (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwiające zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™ / MS Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych naszych usług.